Ajatuksia yrittämisestä

Sakari Siilin
18.5.2020
SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsTransistor.fm

Ai mitä me teemme? Viestintää ja markkinointia. Miten sen teemme? Yrittäjämäisesti. Hienoa, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Yrittäminen ja yrittäjyys ovat aiheina hyvin latautuneita ja herättävät monenlaisia mielipiteitä. En tee tässä tekstissä syväanalyysiä käsitteiden määrittelystä tai tuputa mitään agendaa. Sen sijaan haluan muutamalla sanalla kuvailla tarkemmin, miten yrittäjämäinen tekeminen näkyy asiakastyössämme.

Ratkaisukeskeinen ajatusmaailma ohjaa toimintaamme

Yrittäjämäinen tekeminen on meillä Bywayssa ennen kaikkea ajatusmaailma. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ovat järjestelykysymyksiä. Mikään tehtävä, projekti tai tilanne ei ole ylitsepääsemätön eikä mahdoton. Ratkaisu on löydettävissä, kun on sinnikäs, luova ja ennakkoluuloton.

Vaikka keskitymme erityisesti viestintään ja markkinointiin, olemme silti toteuttaneet asiakkaillemme esimerkiksi rekrytointeja, laatineet johdolle strategisia materiaaleja ja osallistuneet palveluiden konseptointiin.

Teknisemmällä tasolla puolestaan tämä on tarkoittanut muun muassa uusien ohjelmien tai alustojen haltuunottamista nopealla aikataululla. Kaikki on opeteltavissa, kun on tahtoa ja oppimistekniikat ovat kunnossa.

Vahvuutena uteliaisuus ja laaja yleistieto

Tuntemattomaan hyppääminen ei tarkoita mutuilua tai bluffaamista. Olen osaltani ottanut niin laatujärjestelmät kuin hovimestarin roolin haltuun lyhyellä varoitusajalla, koska läpi elämän olen ollut utelias havainnoimaan ympäristöä. Esimerkiksi hovimestarin esittäminen eräässä Semman tempauksessa onnistui, koska olen seurannut läpi elämäni ravintoloissa tarjoilijoiden toimintaa, poiminut etikettisääntöjä sieltä täältä ja pyrkinyt imemään ravintola-alan tietoutta läpi yhteistyömme kampusravintola Semman kanssa.

Priimaa priorisointia

Toimeksiantoihin ja yllättäviinkin käänteisiin suhtautuminen järjestelykysymyksinä edellyttää mitä suurimmissa määrin aikataulutuksen hallitsemista. Asiakkaan akuutin tarpeen ilmetessä kalenteri tulee laittaa uuteen uskoon ja löytää vaadittu aika, jotta kaikki uudet ja jo sovitut velvoitteet saa hoidettua.

Suhtaudumme tällaisiin tilanteisiin rutiinilla. Tilanne on kuin pelaisi Tetristä, jossa yllättäen taso vaihtuu useamman pykälän nopeammaksi ja hetkellisesti pitää keskittyä intensiivisesti, jotta kaikki palikat, eli tehtävät, saa aseteltua oikeaan koloon ja suoritettua ne annetussa aikamääreessä.

Ei ole töitä, vaan vain siistejä juttuja

Usein omasta arjestaan tai “töistä” tulee lähinnä puhuttua “siisteinä juttuina” tai “projekteina”. Kyse ei ole pelkästä semanttisesta sanaleikistä, vaan taustalla on perustavanlaatuinen ajatustason ero.

Kliseisesti kun työ ei tunnu työltä, se vapauttaa henkistä kapasiteettia merkittävästi. Luovalla alalla, kuten viestinnässä ja markkinoinnissa flow eli tekemisen imu tuo tärkeää lisäarvoa. Koen arkeni koostuvan siisteistä projekteista, mikä tarkoittaa sitä, ettei villin idean esittämiselle ole käytännössä mitään “rakenteellista” estettä (esim. kuuluuko tämä vastuualueelleni, olemassa olevan sopimuksen piiriin tai joudunko tekemään “ylimääräistä”). Sitä vain miettii, että tällainen idea olisi hauska ja hyödyllinen, ja miten sen voisi toteuttaa.

Yrittäjyys on siten henkisten ja joskus myös fyysisten rajojen purkamista. Tuommekin jokaiseen asiakkuuteen ja päivään ajatuksen siitä, että käytännössä kaikki on mahdollista, kun yhteinen tahtotila ja toimintatavat kohtaavat.

Blogissamme ei ole kommenttikenttää, mutta kuulen mielelläni ajatuksiasi blogitekstistä tai jostain muusta mielestäsi relevantista aiheesta. Ota toki yhteyttä!

Sakari Siilin

Kehtaamisen mestari, sanaseppo ja vuorovaikutuksen analysoija.
Sakari SiilinSakari SiilinSakari Siilin
0%
100%