Viestintäsuunnitelm - Byway Communications

Viestintä-
suunnitelma

Viestintäsuunnitelma - kaiken tuloksellisen viestinnän ja markkinoinnin peruskivi, joka on edellytys organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Sanahelinän sijaan saatte konkreettisen työkalun, jossa kuvataan helposti ymmärrettävässä muodossa mitä, miten ja missä viestitte sekä määritellään keskeiset vastuualueet. Dokumentti on perusta kaikelle arjen viestinnälle.

Viestintäsuunnitelma on kattavan ja huolellisen taustatutkimuksen lopputulos, jossa linjaukset perustuvat tiedolle ja asiakasymmärrykselle.

Mitä viestintäsuunnitelma sisältää?

Viestinnän tavoitteet
Viestinnän mittarit
Kohderyhmien kuvaukset
Sisältökonseptit
Tone of voice
Viestinnän formaatit
Viestintäkanavat
Julkaisuaikataulun määrittely
Vastuut

Riippuen organisaationne koosta ja tarpeista viestintäsuunnitelma voi sisältää myös muita osa-alueita. Osallistumme aktiivisesti suunnitelman jalkautukseen. Huolehdimme muun muassa julkaisusuunnitelman, esimerkkisisältöjen ja käyttöönottokoulutuksien avulla siitä, että suunnitelma ei jää arkistoihin pölyttymään.

Kenelle?

Organisaatiolle, joka haluaa tehdä johdonmukaista ja tuloksellista viestintää ja markkinointia.

Organisaatiolle, joka suhtautuu viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen kunnianhimoisesti ja analyyttisesti tai kaipaa osa-alueen sisäiseen organisointiin apua.

Organisaatiolle, jolta puuttuu kirjallinen dokumentti ohjaamaan viestintää ja markkinointia.

Miksi?

Miten muuten tiedätte, miten viestitte?

Ilman suunnitelmaa markkinointi on mutuilua ja sinkoilua. Suunnitelmaan tiivistyy asiakasymmärrys ja organisaationne tavoitteet sekä syvin olemus. Mustaa valkoisella.

Mitattavuus.

Kun viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja tavat ovat kirjallisia, mittaaminen on mahdollista. Data puolestaan mahdollistaa kehityksen.

Turvaa jatkuvuus henkilöstön vaihdoksilta.

Mitä jos viestinnän ja markkinoinnin vastuuhenkilönne vaihtaa tehtävää? Viestintäsuunnitelman kautta isot linjat on helppo perehdyttää eikä hiljaista tietoa katoa.